Isu Berkabung - UFB Tegur Kerajaan Malaysia.

Kepala hotak Nurul Asyikin on Friday, August 22, 2014

10 Hal Berkabung Yang Perlu Anda Ketahui Mengikut Petunjuk Al-Quran Dan As-Sunnah

1. Istirja’ Istirja’ adalah ccapan terbaik apabila dilanda musibah. Ucapan yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah "inna lillaahi wa inna ilaihi rajiun". "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan,"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk". [Surah Al Baqarah, Ayat 155-157]

2. Bantu keluarga si mati.

Beri makan Apabila berlaku kematian, ahli keluarga pasti berada dalam kesedihan. Kita sebagai umat Islam patut memahami situasi ahli keluarga yang baru kematian orang yang tersayang. Apa yang diajar oleh Islam adalah kita mengucapkan takziah, membantu dalam urusan jenazah dan memudahkan urusan mereka seperti memberi mereka makan. Ketika datang berita kematian seorang sahabat yang bernama Ja’far, Rasulullah bersabda: “Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja’far, kerana mereka ditimpa dengan sesuatu yang menyibukkan.” [Ibn Majah no: 1610]

3. 3 hari bersedih

Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salllam: "Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian melebihi tiga hari, kecuali atas kematian suaminya" [HR Muslim dalam Shahih-nya, Kitab Thalaq, bab Wujub Al Ihdaad, no. 3714]

4. Isteri kematian suami berkabung 4 bulan 10 hari Allah berfirman: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat" [Surah Al Baqarah, Ayat 234] Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salllam: "Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian melebihi tiga hari, kecuali atas kematian suaminya" [HR Muslim dalam Shahih-nya, Kitab Thalaq, bab Wujub Al Ihdaad, no. 3714] Dan dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan lafazh:

"Maka ia berkabung atas hal tersebut selama empat bulan sepuluh hari" [HR Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab Al Janaaiz, bab Ihdaad Al Mar’ah ‘Ala Ghairi Zaujiha, no. 1280. Lihat Fathul Bari, Op.cit, hlm. 3/146.]

Dari Zainab bintu Abu Salamah, beliau berkata : "Aku telah mendengar Ummu Salamah berkata: “Seorang wanita datang menemui Rasulullah dan berkata,’Wahai, Rasulullah! Sesungguhnya putriku ditinggal mati suaminya, dan ia mengeluhkan sakit pada matanya. Apakah ia boleh mengenakan celak mata?’.”

Lalu Rasulullah menjawab “Tidak!” sebanyak dua atau tiga kali, semuanya dengan kata tidak. Kemudian Rasulullah berkata: “Itu harus empat bulan sepuluh hari, dan dahulu, salah seorang dari kalian pada zaman jahiliyah membuang kotoran binatang pada akhir tahun.” [HR Bukhari, Kitab Thalaq, Bab Tahiddu Al Mutawaffa ‘Anha Arba’ata Asyhur Wa ‘Asyra, no. 5.335. Lihat Fathul Bari, Op.cit, hlm. 9/484.]

5. Tidak boleh bersolek atau berhias dalam tempoh berkabung Berkabung, dalam bahasa Arabnya adalah al hadaad ( ُداَﺪَﺤْﻟا ).

Maknanya, tidak mengenakan perhiasan baik berupa pakaian yang menarik, minyak wangi atau lainnya yang dapat menarik orang lain untuk menikahinya [1].

Pendapat lain menyatakan, al hadaad adalah sikap wanita yang tidak mengenakan segala sesuatu yang dapat menarik orang lain untuk menikahinya seperti minyak wangi, celak mata dan pakaian yang menarik dan tidak keluar rumah tanpa keperluan mendesak, setelah kematian suaminya [2].

[1] Lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar, tanpa cetakan dan tahun, Al Maktabah As Salafiyah, Mesir, hlm. 3/146 [2] Lihat Al Kalimaat Al Bayyinaat Fi Ahkam Hadaad Al Mukminat, Muhammad Al Hamuud An Najdi, Cetakan Pertama, Tahun 1415 H, Dar Al Fath, hlm. 8.

6. Haram memakai pakaian khusus tanda berkabung Islam tidak mengajarkan di dalam berkabung untuk memakai sesuatu pakaian yang khusus.

Memakai pakaian khusus tanda berkabung adalah tasyabbuh atau maksud lainnya menyerupai kaum atau agama lain.

Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka.” [HR. Abu Dawud no. 4026 dengan sanad yang hasan. Lihat Jilbab al-Mar’atul Muslimah hlm. 203 karya al-Albani]

7. Tiada pakaian khusus berkabung samada gelap atau hitam

8. Kibar bendera separuh tiang tiada asas dalam agama

9. Malaysia patut menjadi contoh kepada negara lain cara berkabung menurut Islam.

Bukan dengan cara meniru agama lain Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka.” [HR. Abu Dawud no. 4026 dengan sanad yang hasan. Lihat Jilbab al-Mar’atul Muslimah hlm. 203 karya al-Albani] 10. Mungkin ada yang berpendapat beberapa ritual semasa berkabung adalah adat kebiasaan maka terpulanglah. Kami hanya menyampaikan apa yang dinyatakan di dalam Islam.

Wallahua'lam

Ini adalah pendirian dan pendapat Dr Fadlan Mohd Othman dan Dr Fathul Bari Mat Jahya dari Pertubuhan Ilmuan Malaysia di dalam isu berkabung. Semoga bermanfaat.

DR FATHUL BARI MAT JAHYA PENASIHAT EKSEKUTIF ILMUAN MALAYSIA

DR FADLAN MOHD OTHMAN PENGERUSI ILMUAN MALAYSIA

JUAL SEKALI, UNTUNG BERKALI2, DAPATKAN FORMULANYA DISINI

Hukum Isu Tafakur Dan Hari Berkabung MH17 Dalam Islam.

Kepala hotak Nurul Asyikin on Thursday, August 21, 2014

Ini pandangan dari JAKIM. Sekadar rujukan. Kita tunggu pula jika ada mana2 pandangan dari pihak lain yang mungkin mahu bersetuju ataupun sangkal pandangan ini. Baca sekadar rujukan dan pengetahuan bagi yang berminat.


Untuk info semua, tarikh 22 Ogos 2014 merupakan Hari Berkabung bagi seluruh rakyat Malaysia bagi menghormati ketibaan jenazah MH17 ke tanah air. Pada hari tersebut, rakyat Malaysia diarahkan supaya bertafakur selama 1 minit dan mematuhi peratuan Hari Berkabung iaitu memakai baju gelap atau suram serta menangguhkan segala program hiburan.

Soalan Lazim
Saya ingin bertanya tentang isu tafakkur dan berkabung. Adakah dalam Islam ada amalan tafakkur sebagai tanda kedukaan atas kematian sepertimana dalam ke MH17. Begitu juga tentang amalan berkabung. Dalam Islam apa yang sepatutnya dilakukan. Mohon penjelasan. Terima kasih.
Penjelasan JAKIM
Faham bertafakkur dalam Islam tidaklah sama dengan apa yang dilakukan sekarang ini yang dipanggil ‘moment of silence’ (tunduk selama beberapa minit) bagi menghormati orang yang mati. Tafakkur membawa makna “kegiatan hati untuk memahami makna setiap perkara bagi mencapai apa yang dihajati. Tafakkur juga merupakan pancaran hati yang dengannya kebaikan, keburukan, manfaat dan kemudaratan akan menjadi jelas (al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat, ms.77)
Namun perbuatan tunduk selama beberapa minit (moment of silence) bagi menghormati orang yang mati tidaklah bertentangan dengan syarak kerana ia sekadar tanda penghormatan yang bersifat universal dan tidak melibatkan apa-apa ritual bacaan dan pergerakan yang menyerupai amalan keagamaan agama lain. Penekanan dalam perbuatan ‘moment of silence’ lebih kepada bagi menunjukkan kesedihan, ingatan dan penghormatan kepada mereka yang telah meninggal dunia.
Namun sekiranya perbuatan tersebut disertai dengan ritual keagamaan agama lain seperti menyalakan lilin atau bacaan-bacaan tertentu maka ia menjadi tidak selari dengan amalan Islam dan dilarang oleh syarak.
Asas terhadap keharusan tersebut boleh diambil dari perbuatan Rasulullah yang bangun menghormati jenazah seorang Yahudi yang lalu di hadapan baginda atas dasar kemanusiaan. Begitu juga dengan kisah seorang Sahabat Nabi bernama Qays Ibn Syamas yang pernah menyatakan hasratnya kepada Rasulullah untuk menghadiri majlis kematian ibunya yang beragama Nasrani, Nabi membenarkan dan menyuruhnya berjalan di hadapan jenazah sebagai tanda hormat. (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Ahkam ahl Zimmah, vol.2 ms. 434).
Walaupun apa yang dilakukan oleh Nabi dan Qays, tidaklah benar-benar sama dengan perbuatan ‘moment of silence’, namun kedua-dua perbuatan tersebut memberi isyarat bahawa tidak salah untuk menghormati orang yang meninggal melalui perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariah, termasuk bukan Islam. Islam sendiri menggalakkan kita mengambil iktibar dari kematian. Namun yang terbaik untuk dilakukan bagi menghormati orang Islam yang meninggal dunia ialah dengan mendoakan mereka dan membaca ayat-ayat suci al-Qur’an.
Sementara perbuatan berkabung bagi menunjukkan tanda dukacita kepada orang yang meninggal dunia seperti mengibarkan bendera separuh tiang dan memakai pakaian berwarna serba hitam atau suram adalah dibenarkan selagi ia tidak melibatkan unsur-unsur atau ritual keagamaan agama bukan Islam yang bertentangan dengan syarak.
Dalam perbahasan para ulama amalan berkabung banyak merujuk secara khusus kepada apa yang dilakukan oleh seorang wanita yang kehilangan suami. Istilah yang digunakan ialah al-ihdad/al-hadad yang bermaksud menahan diri daripada berhias.
Menurut istilah pula, perkabungan memberi erti meninggalkan perbuatan memakai haruman, perhiasan, celak, minyak, sama ada yang harum ataupun tidak, iaitu yang khusus bagi tubuh. Namun ia boleh dikiaskan kepada konteks yang lebih besar termasuk dalam konteks masyarakat dan Negara seperti dalam kes MH17. Maka keputusan untuk menetapkan beberapa hari untuk tujuan berkabung adalah termasuk dalam perkara yang harus.
Malah dalam hal memakai pakaian berwarna hitam, terdapat perbahasan yang mengatakan bahawa Keempat-empat mazhab mengharuskan (iaitu dalam konteks wanita kematian suami) untuk memakai pakaian berwarna hitam. (Wahbah al-Zuhayli, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jild 7. 662
Wallahu a’lam.

** Pandangan JAKIM tidak semestinya endorsement daripada pemilik blog.

JUAL SEKALI, UNTUNG BERKALI2, DAPATKAN FORMULANYA DISINI

Tunggu 5 Jam Di Hospital Hanya Dapat Panadol - Mufti Perlis.

Kepala hotak Nurul Asyikin

Bagus.


Akhirnya ada juga mufti yang bawa naik masalah neh. Kalau rakyat biasa yang complain ada jek kena kutuk tak reti bersyukur la, bayar murah nak service high class la, banyak bunyik la blalblablanla la.. semua ada.

Ini mufti Perlis sendiri yang complain kot. Penyokong UMNO plak tue. Jom kita tengok ada tak komen2 gila yang ditujukan kat mufti Perlis neh macam rakyat kebanyakkan kena bila selalu complain bab hospitaliti kakitangan hospital.


Mufti Perlis Datuk Dr. Juanda Jaya menyarankan supaya perkhidmatan di Hospital Umum Sarawak (HUS) dipertingkatkan memandangkan ramai pesakit yang terpaksa menunggu hingga berjam-jam bagi mendapatkan rawatan.

"Saya sendiri terpaksa menunggu hampir lima jam di Bahagian Kecemasan hospital berkenaan untuk mendapatkan rawatan dan akhirnya hanya menerima panadol serta ubat luka," katanya.

Juanda membuat saranan itu berikutan kedatangannya ke HUS untuk mendapatkan rawatan bersama isterinya ekoran mereka dirompak di rumah di Samariang, dekat sini oleh dua lelaki bersenjatakan pedang samurai, awal pagi Sabtu.

Insiden kira-kira 4.30 pagi itu menyebabkan beliau kerugian kira-kira RM50,000 selepas wang tunai serta pelbagai barangan kemas termasuk cincin perkahwinan dilarikan perompak berkenaan.

Isteri beliau turut cedera di tangan dan muka manakala pembantu rumah mereka mengalami kecederaan di belakang kepala dan mulut. -Awani-

JUAL SEKALI, UNTUNG BERKALI2, DAPATKAN FORMULANYA DISINI

Nurul Izzah Minta Maaf Pada Nong Chik Pula.

Kepala hotak Nurul Asyikin


Ada sesuatu yang tidak kena. Sebenarnya takde la apa sangat. Cuma mungkin ia secara apa orang kata, berturut2. Itu yang buat orang rasa hairan la.

Pertama. Shahrizat tarik balik saman ke atas Rafizi.
Kemudian, Shamsul Iskandar minta maaf pada Jamil Khir kerana timbulkan kekeliruan. Kes tue selesai selepas Shamsul mohon maaf dan Jamil Khir tarik balik saman.
Kemudian, Zahid Hamidi minta maaf pada Tony Pua isu saman juga. Saman tue Tony Pua dah tarik balik ye.
Kemudian, Nurul Izzah tarik balik saman dan setuju selesai luar mahkamah dengan Utusan.
Kemudian, Nurul Izzah minta maaf pada Raja Nong Chik. Raja Nong Chik kan saman Nurul Izzah isu menjejaskan nama baik dia ketika kempen pru ke 13 hari tue. Yang neh tatau apa keputusannya lagi. Tarik balik atau apa. Yang pasti ianya berturutan.

Dua benda yang aku fikir.

Pertama. Mungkin masing2 dah penat asyik saman antara satu sama lain dan turun naik mahkamah apa semua.

Ataupun, yang kedua. Mungkin ini sebahagian dari apa yang termaktub dalam konsensus nasional antara PR dan BN, Najib dan Anwar dalam memastikan kelansungan kuasa Najib sebagai PM dari campurtangan Mahathir.

Entah la..

Baca permohonan maaf Nurul Izzah kat bawah neh ;

Bahawa Saya, NURUL IZZAH BINTI ANWAR merujuk kepada kenyataan media saya yang dibuat pada 04.05.2013 iaitu pada petang sehari sebelum Pilihanraya Umum Ke-13 diadakan bertajuk “Dato’ Raja Nong Chik Zainal Abidin’s Involvement in the Transfer of 12 Acres of Bukit Kiara land from Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) to A Nominee Company for Onward Sale to A Major Property Development Company for Close to 475 Million”.

Saya kini mendapati terdapat kesilapan di dalam kenyataan tersebut yang telah menjejaskan nama baik dan reputasi Datuk Seri Utama Raja Nong Chik Bin Dato’ Raja Zainal Abidin sebagai seorang ahli politik, akauntan bertauliah, ahli perniagaan dan Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar ketika itu serta keluarga beliau.

Saya kesal dengan kenyataan tersebut.

Saya berjanji untuk tidak akan mengulangi kenyataan-kenyataan saya di atas dan apa-apa kenyataan yang berkaitan dengan penerbitan kenyataan saya di atas. -MKINI-
 

JUAL SEKALI, UNTUNG BERKALI2, DAPATKAN FORMULANYA DISINI

Lagi Individu Berbogel Atas Jalan - Tukang Tonton Kena Kutuk Di Media Sosial.

Kepala hotak Nurul Asyikin

Perasan tak? Setakat neh dah ada 3 kes yang lebih kurang. Satu kat Sabah. 2 kali kat semenanjung. 

Makin banyak orang sakit jiwa. Makin ramai orang stress dan tension. Kajian capaian kegembiraan di Malaysia juga susut. Apa sebenarnya yang menyebabkan ramai orang tertekan?

Aku rasa faktor utama yang mempengaruhi adalah duit. Segala2nya mahal dengan kos sara hidup yang kian tinggi. Tapi gaji alahai.. kemain lagi sikit. Nak beli rumah pun susah.

Satu lagi. Kes anak yang mati akibat ditinggalkan dalam kereta. Kes ini merupakan kali ketiga melibatkan kerjaya seorang guru tau. Hah, kenapa? Kena buat kajian. Guru2 tertekan agaknya sampaikan dorang terlupa tentang anak sendiri. Ini nak kena siasat juga. Apa yang menyebabkan minda dan emosi cikgu tergangu hingga lupa tentang anak.

Sambung balik.

Kejadian seorang wanita berbogel di atas jalanraya berlaku malam tadi. Biasala, wartawan kan. Ada isu dia pun tangkap la gambar dan sebar. Dan apa yang berlaku ialah orang2 yang dalam gambar tue pula kena kutuk kaw2 dengan pengguna media sosial.

Haha.

Antaranya ;Nasib baik tak clear. Tapi kan, kita kan takde kat sana. Kot2 dorang ada buat something kez sebelum tue untuk tutup badan perempuan tue macam mana? Tak baik tuduh2 wo. Tengok sekeping gambar terus jatuh hukum. Relax ahhhhhh..

Jalan Kuching berdekatan dengan Batu Caves malam tadi menjadi sesak malam tadi berikutan kes seorang perempuan yang tiba-tia berb0gel di bahu jalan terseut.

Jalan menjadi sesak setelah pemandu disitu memperlahankan kenderaan untuk melihat situasi itu. Kejadian ini juga telah disaksikan oleh juru gambr The Rakyat Post sendiri yang sempat merakam gambar perempuan itu yang sedang ditenangkan oleh pihak polis.

Mengikut apa yang dilaporkan, wanita itu pada mulanya berjalan di bahu jalan dengan pakaian yang lengkap sebelum mula menanggalkan baju dan duduk di bahu jalan sambil menyanyi.

Sebab musabab wanita tersebut berkelakuan begitu buat masa ini masih belum diketahui.

Bagaimana pun kami pasti manusia normal tidak akan bertindak mengaibkan diri sendiri begini melainkan dia kurang waras atau berada di bawah pengaruh alkohol atau dadah. -TheRakyatPost-

JUAL SEKALI, UNTUNG BERKALI2, DAPATKAN FORMULANYA DISINI

Penjelasan Shaari Sungib Kenapa Dia Hadir Sidang Media Sokong Wan Azizah.

Kepala hotak Nurul Asyikin


Wakil rakyat PAS Saari Sungib menjelaskan, kehadirannya pada sidang media bersama Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail sebelum ini bukan untuk menyokong presiden PKR itu sebagai menteri besar Selangor, sebaliknya bertujuan menolak Tan Sri Khalid Ibrahim.
Bagaimanapun, kata ADUN Hulu Kelang itu, beliau menandatangani akuan berkanun (SD) yang antaranya menyokong Azizah kerana ia sudah didraf awal sedemikian rupa.
"Objektifnya ialah nak nafikan dakwaan Tan Sri Khalid yang mengatakan beliau ada (sokongan) majoriti (ADUN). (Bagaimanapun) sifat undang-undang SD itu berbentuk begitu, iaitu menarik sokongan dari Tan Sri Khalid dan sokong Wan Azizah.

"Bagi saya, Wan Azizah atau tidak, yang penting saya nak cukupkan 30 ADUN (yang tolak Khalid) itu. Oleh kerana (ADUN) DAP dan PKR (sahaja) tak cukup, jadi saya masuk," katanya ketika dihubungi Malaysiakini.

Saari sebelum ini hadir dalam sidang media itu bersama seorang lagi ADUN PAS Hasnul Baharuddin (Morib), yang menyebabkan disiasat parti Islam itu kerana membuat pendirian sebelum jawatankuasa pusat PAS bermesyuarat.

Majlis Syura, Presiden Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Mursyidul AM PAS Datuk Nik Aziz Nik Mat sebelum ini menyokong Khalid kerana tidak nampak keperluan beliau ditukar.

Keputusan itu bagaimanapun berubah selepas mesyuarat jawatankuasa pusatnya 17 Ogos lalu dan selepas PKR memecat Khalid.

PAS kemudian menerima pencalonan Azizah di samping mencalonkan Timbalan Presiden PKR Azmin Ali.

Tindakan terhadap Saari dan Hasnul kini dilapor ditangguhkan sehingga menunggu kemelut pentadbiran negeri itu selesai. -MKINI-

JUAL SEKALI, UNTUNG BERKALI2, DAPATKAN FORMULANYA DISINI

Penyebaran Dokumen Langkah Kajang Adalah Palsu & Fitnah - PKR.

Kepala hotak Nurul Asyikin on Wednesday, August 20, 2014


Sejak pagi tadi rupanya2 dah tersebar di wassap sebelum tersebar di laman2 sosial. Dan berikut kat bawah ialah penafian dari PKR. Menurut mereka, antara salah satu sebab yang menunjukkan dokumen tersebut adalah fitnah dan palsu ialah kerana nama yang digunakan tidak seperti yang selalu disebutkan oleh Rafizi.

Baca penafian mereka.

KENYATAAN MEDIA

20 Ogos 2014

DOKUMEN "LANGKAH KAJANG" YANG SEDANG DISEBAR ADALAH PALSU DAN FITNAH
Saya mendapat beberapa panggilan dan notifikasi pagi ini berkaitan satu dokumen kononnya ditulis oleh sdr Rafizi Ramli, pengarah strategi KEADILAN, berkaitan "Kajang Move/Langkah Kajang".

Saya mengesahkan bahawa dokumen tersebut adalah palsu dan fitnah.

Malah, sesiapa sahaja boleh membaca laman blog sdr Rafizi sekitar waktu "Langkah Kajang" dimulakan dan akan mengesahkan bahawa beliau sendiri merujuk kepada strategi ini dengan nama "Serampang Kajang":http://rafiziramli.com/2014/01/serampang-kajang-selangkah-ke-putrajaya/

KEADILAN mengecam tindakan sebaran maklumat yang salah dan tidak bertanggungjawab oleh musuh-musuh politik kami. Usaha sebaran fitnah sebegini membuktikan politik di Malaysia masih belum cukup matang, dan musuh-musuh politik KEADILAN enggan berentap di tahap idea dan konsep, tetapi masih terperangkap di tahap politik fitnah dan lucah yang kuno.


Fahmi Fadzil
Pengarah Komunikasi KEADILAN
Pihak2 yang masih beranggapan dokumen tersebut adalah tulen, benar dan sahih diminta berikan bukti2 berkaitan bagi membenarkan dakwaan masing2.

Kbai.


JUAL SEKALI, UNTUNG BERKALI2, DAPATKAN FORMULANYA DISINI

 

Followers

Readers